Печати

 

Материјалите се наменски и се применуваат во машинската индустрија, градежништвото, прехрамбената, хемиската индустрија, па се до домаќинствата.
Инжињерската пластика нуди широки можности, и се повеќе се користи како замена за тешките и комплицирани метали и метални легури во машинството.
    
Гумено-техничките производи исто така наоѓаат своја примена во гореспоменатите индустрии.
Лепезата производи ја надополнуваат амбалажните материјали, кои се користат за заштита на стоката при нејзино складирање и транспортирање.