All for Joomla All for Webmasters

Производи

 Дома / Производи
Материјалите се наменски и се применуваат во машинската индустрија, градежништвото, прехрамбената, хемиската индустрија, па се до домаќинствата.
Инженерската пластика нуди широки можности, и се повеќе се користи како замена за тешките и комплицирани метали и метални легури во машинството.
    
Гумено-техничките производи исто така наоѓаат своја примена во гореспоменатите индустрии.
Лепезата производи ја надополнуваат амбалажните материјали, кои се користат за заштита на стоката при нејзино складирање и транспортирање.
 
- Инжeнерска пластика
- Гуменотехнички производи     
- Микропореста гума и профили     
- Амбалажа за пакување